Політика конфіденційності

3.2.6. Виконавець залишає за собою право здійснювати контактні дані Замовника розсилку інформаційних матеріалів, розсилок. Акцепт цієї оферти підтверджує згоду Замовника на отримання інформаційних матеріалів, розсилок, електронних розсилок та інших розсилок, що здійснюються Виконавцем на власний розсуд.

3.2.7. Передавати дані Замовника третім особам (іншим Замовникам) для обговорення взаємовигідного співробітництва. До даних, які можуть передаватися, належать: ім'я, прізвище, номер телефону, електронна адреса. Передача таких даних не вимагає отримання Виконавцем окремого дозволу від Замовника.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

7.1. Сторони зобов'язуються забезпечувати дотримання умов захисту отриманої від іншої сторони інформації, що становить комерційну таємницю, і іншої конфіденційної інформації, не допускати її розголошення третім особам і не використовувати на шкоду один одному.

Під інформацією, що складає комерційну таємницю в цьому договорі розуміється: науково-технічна, технологічна, виробнича, фінансово-економічна й інша інформація (у тому числі, що містить секрети виробництва та має дійсну або потенційну комерційну цінність у силу невідомості її третім особам, до якої немає вільного доступу на законній підставі.

Під конфіденційною інформацією в цьому договорі розуміється:  документована інформація, доступ до якої обмежується відповідно до законодавства України.


8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ФОП КОСТРИЦЯ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

Свідоцтво:  2 224 000 0000 121825 от 18.01.2018

Адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок 25, квартира 73

E-mail: kostrica-natalja@rambler.ua